• ตลาดเสรีมาร์เก็ต
Mar 661 clean market2
 ข่าวสาร 
ปิดทำความสะอาด
29 - 30 มิ.ย. 2565
 สาขาเดอะไนน์

ปิดตลาดทำความสะอาดประจำปี เพื่อ ทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุงงานระบบประจำปี

 
รับใบประกาศ มาตรฐานอาหารปลอดภัย
13 มิ.ย. 65
 สาขาเดอะไนน์

มั่นใจ ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับ "ดีมาก"

 
ปิดทำความสะอาด
24 - 26 พฤษภาคม 2565
 สาขาพาราไดซ์

ปิดตลาดทำความสะอาดประจำปี เพื่อ ทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุงงานระบบ ประจำปี

 
โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
มกราคม
สาขาพาราไดซ์ / เดอะไนน์

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย การตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ของตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค และ ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ พระราม 9

 
มาตรฐานตลาด
ตลอดปี
สาขาพาราไดซ์ / เดอะไนน์

คงไว้ในมาตรฐานรางวัลตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย

 
ผลการตรวจโควิด 19 ของตลาดเสรีมาร์เก็ต ทั้ง 2 สาขา
มิ.ย.2564
สาขาพาราไดซ์ / เดอะไนน์

ตลาดเสรีมาร์เก็ต ทั้ง 2 สาขา ได้ให้พนักงานร้านค้าทั้งหมด ตรวจหาเชื้อ
โควิด 19 ผลตรวจ ปลอดภัยไม่พบเชื้อ