• ตลาดเสรีมาร์เก็ต
Apr 671 clean market2
 ข่าวสาร 
รับใบประกาศ มาตรฐานอาหารปลอดภัย
13 มิ.ย. 65
 สาขาเดอะไนน์

มั่นใจ ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับ "ดีมาก"

 
ปิดทำความสะอาด
24 - 26 พฤษภาคม 2565
 สาขาพาราไดซ์

ปิดตลาดทำความสะอาดประจำปี เพื่อ ทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุงงานระบบ ประจำปี

 
โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
มกราคม
สาขาพาราไดซ์ / เดอะไนน์

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย การตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ของตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค และ ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ พระราม 9

 
มาตรฐานตลาด
ตลอดปี
สาขาพาราไดซ์ / เดอะไนน์

คงไว้ในมาตรฐานรางวัลตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย

 
ผลการตรวจโควิด 19 ของตลาดเสรีมาร์เก็ต ทั้ง 2 สาขา
มิ.ย.2564
สาขาพาราไดซ์ / เดอะไนน์

ตลาดเสรีมาร์เก็ต ทั้ง 2 สาขา ได้ให้พนักงานร้านค้าทั้งหมด ตรวจหาเชื้อ
โควิด 19 ผลตรวจ ปลอดภัยไม่พบเชื้อ

 
รวมร้านค้า Delivery
ตั้งแต่ พฤษภาคม เป็นต้นไป
 สาขาเดอะไนน์

ช่วงนี้ทางตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ พระราม 9 มีร้านค้าให้สั่งอาหาร แบบ Delivery ได้แล้ว เรารวมรายชื่อร้านค้ามาให้คุณลูกค้าแล้ว