ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย

ตลาดเสรีมาร์เก็ต มีความใส่ใจในผู้บริโภค โดยคํานึงถึงความสะอาด ถูกหลักอนามัยของอาหารและผู้ประกอบการ เป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร การคัดแยก แช่ล้างทำความสะอาด สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับร้านค้า รวมทั้งมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

ตลาดปลอดโฟม 100%
ตลาดปลอดโฟม 100%
เลือกใช้วัตถุดิบ มีคุณภาพ
เลือกใช้วัตถุดิบ มีคุณภาพ
ใช้เครื่องปรุงที่ได้มาตรฐาน
ใช้เครื่องปรุงที่ได้มาตรฐาน
ตรวจสอบสารปนเปื้อนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเพิ่ม ความในใจ ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง
ตรวจสอบสารปนเปื้อนเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่ม ความมั่นใจ ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง
ระบบจัดการแยกขยะ เพื่อลดขยะ ลดมลภาวะ และสร้างสุขอนามัยที่ดีีให้กับร้านค้า
ระบบจัดการแยกขยะ เพื่อลดขยะ ลดมลภาวะ และสร้างสุขอนามัยที่ดีีให้กับร้านค้า
การแต่งกายสะอาด ใช้ผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
การแต่งกายสะอาด ใช้ผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
คัดแยก แช่ล้าง วัตถุดิบ ตามขั้นตอน
คัดแยก แช่ล้าง วัตถุดิบ ตามขั้นตอน
คัดแยก แช่ล้าง วัตถุดิบ ตามขั้นตอน
น้ำแข็งผลิตเองถูกหลักอนามัยตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร