• ตลาดเสรีมาร์เก็ต
Sep 661 clean market2
 ข่าวสาร 
กินเจ อิ่มบุญ ปลอดภัย
16 ตุลาคม 2563
 สาขาพาราไดซ์

"กินเจ อิ่มบุญ ปลอดภัย" ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ เขตประเวศ ห่วงใยประชาชน ช่วงเทศกาลกินเจ ตรวจแนะนะและประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกบริโภคอาหารเจ

 
โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
มีนาคม
 สาขาพาราไดซ์

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ตลาดเสรีมาร์เก็ต ไส่ใจ จึงตรวจสอบอาหารอย่างสม่ำเสมอ

 
ส่งมอบรายได้ จากงาน สอยดาว เติมบุญ ลุ้นรางวัล
10 ธันวาคม 2562
 สาขาพาราไดซ์

จากการจัดงาน สอยดาว เติมบุญ ลุ้นรางวัล ในเดือน พ.ย. 62 ได้มีการส่งมอบเงินรายได้ทั้งหมด ให้กับทางมูลนิธิยุวรักษ์