• ตลาดเสรีมาร์เก็ต
Sep 661 clean market2
 ข่าวสาร 
รวมร้านค้าเข้าร่วมโครงการเราชนะ
ตั้งแต่วันนี้ จนสิ้นสุดโครงการ
 สาขาพาราไดซ์

รวมร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 50 ร้านค้า

 
ร้านที่เข้ารวมโครงการเราชนะ
ตั้งแต่วันนี้ จนสิ้นสุดโครงการ
 สาขาเดอะไนน์

ร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ กว่า 50 ร้านค้า

 
ตรวจหาเชื้อผู้ประกอบการร้านค้า
15 มกราคม 2564
 สาขาพาราไดซ์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ทางตลาดเสรีมาร์เก็ต ได้มีการ ตรวจหาเชื้อผู้ประกอบการร้านค้า ไม่พบเชื้อโควิด

 
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
8 มกราคม 2564
 สาขาเดอะไนน์

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ทางตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ พระราม 9 ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาด ตามมาตรการป้องกันเชิงรุก

 
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
8 มกราคม 2564
 สาขาพาราไดซ์

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ทางตลาดเสรีมาร์เก็ตได้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกันเชิงรุก

 
เติมบุญ ลุ้นรางวัล
14 พฤศจิกายน 2563
 สาขาพาราไดซ์

ตลาดเสรีมาร์เก็ตมอบเงินรายได้ทั้งหมด จากการจัดงาน "สอยดาว เติมบุญ ลุ้นรางวัล" ในเดือนตุลาคม ให้กับ มูลนิธิยุวรักษ์