• ตลาดเสรีมาร์เก็ต
  • อิ่มอร่อย
  • saijai
  • Mar62
  • raks lok
March621 clean2 paradise3 nine4 raks lok5
 ข่าวสาร 
ตรวจสอบสารปนเปื้อนประจำไตรมาส
5 มิ.ย.60
 สาขาเดอะไนน์

ตลาดเสรีมาร์เก็ต ใส่ใจสุขภาพลูกค้า ด้วยการตรวจสอบสารปนเปื้อนจากวัตถุดิบจากร้านค้า โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรบและห้องตรวจสอบที่เป็นสัดส่วนและปลอดภัย
อ่านรายละเอียด >>