• clean
  • paladise
  • nine
clean1 paladise2 nine3
แนะนำร้านค้า


โปรโมชั่นและข่าวสาร


 สาขาเดอะไนน์

วันที่ 23-25 พ.ค. 61 นี้ เชิญชวนร่วมงาน "ตลาดสุขใจสัญจร" ตลาดไทย วิถีเดียวกัน ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูปอินทรีย์จากเกษตรในเครือข่ายโครงการ "สามพรานโมเดล ตลาดสุขใจ นครปฐม"
อ่านรายละเอียด >>
 สาขาเดอะไนน์

วันที่ 18-22 พ.ค.61 นี้ ตลาดเสรีมาร์เก็ต Lemon Farm เชิญผู้รักสุขภาพเที่ยวงาน "ORGANIC FESTIVAL"
อ่านรายละเอียด >>
 สาขาพาราไดซ์

เรียน ลูกค้าทุกท่าน ทางตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค ขอแจ้งปิดตลาดและบำรุงรักษางานระบบประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561
อ่านรายละเอียด >>